planning
bilderdijkstraat putten

De woningen en de nieuwe school kunnen niet zomaar gebouwd worden. Hiervoor moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. 

De planning is op dit moment dat wij in oktober een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen. Dit bestemmingsplan wordt vervolgens in de eerste helft van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna wordt de bebouwing aan de Bilderdijkstraat (Klein Schovenhorst) gesloopt en wordt de nieuwe school gebouwd. Hopelijk is dit dan in 2022 klaar!

Daarna kan de oude school De Akker gesloopt worden en kan gestart worden met de bouw van de woningen. Uiteraard zullen wij u als buurt informeren op de momenten dat er een belangrijke volgende stap wordt gezet.  

planning
bilderdijkstraat putten

De woningen en de nieuwe school kunnen niet zomaar gebouwd worden. Hiervoor moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. 

De planning is op dit moment dat wij in oktober een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen. Dit bestemmingsplan wordt vervolgens in de eerste helft van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna wordt de bebouwing aan de Bilderdijkstraat (Klein Schovenhorst) gesloopt en wordt de nieuwe school gebouwd. Hopelijk is dit dan in 2022 klaar!

Daarna kan de oude school De Akker gesloopt worden en kan gestart worden met de bouw van de woningen. Uiteraard zullen wij u als buurt informeren op de momenten dat er een belangrijke volgende stap wordt gezet.  

Vragen of
opmerkingen?