stedenbouwkundige opzet

De uitgangspunten voor het gebied zijn vergeleken met 2018 op een paar punten gewijzigd:

 • de nieuwe school wordt kleiner. Dit komt met name omdat een multifunctioneel gebruik van de school helaas niet goed mogelijk bleek;
 • uit woningbehoefteonderzoek en na overleg met de Woningstichting blijkt dat er met name veel behoefte is aan kleine sociale huurwoningen (voor starters, 1- en 2persoons huishoudens);
 • de Aldi is van plan te verhuizen naar een andere locatie. Hierdoor zijn er straks geen problemen meer met laad-en losverkeer van de supermarkt;
 • doordat de Aldi van plan is te verhuizen (in plaats van uit te breiden), hoeft het trapveld dat achter de Aldi ligt, niet verplaatst te worden;

Het stedenbouwkundig bureau van destijds, SVP, is op basis van deze nieuwe uitgangspunten gevraagd een nieuwe opzet te tekenen.

De gemeente vindt het daarbij fijn dat er in het plan ruimte is voor sociale woningen, omdat daar veel vraag naar is. De huurwoningen komen in eigendom van de Woningstichting Putten. De huurprijs bedraagt maximaal € 619,- per maand. Ook vindt de gemeente het fijn dat aan de kant van de Jacob Catssstraat nu wat minder woningen gepland staan. Dit sluit beter aan bij de groenstrook en de bestaande woningen aan de overzijde van de straat.

De basis van de stedenbouwkundige visie van 2018 is overeind gebleven, qua hoofdopzet (plek van de functies school en woningen). Ook zijn de genoemde toegestane hoogten uit het visiedocument leidend en blijft uitgangspunt dat de groenstrook aan de oostzijde behouden blijft (zonder auto-inritten) en dat het parkeren binnen het gebied zelf plaatsvindt.  

bilderdijkstraat putten

Deze nieuwe opzet gaat uit van:

 • sloop van alle gebouwen;
 • nieuwbouw School De Akker;
 • 12 rijtjeswoningen van het type beneden/boven woningen, in totaal 24 sociale huurappartementen;
 • 4 tot 8 sociale koopwoningen;
 • 8 twee-onder-een-kap koopwoningen.
stedenbouwkundige opzet

De uitgangspunten voor het gebied zijn vergeleken met 2018 op een paar punten gewijzigd:

 • de nieuwe school wordt kleiner. Dit komt met name omdat een multifunctioneel gebruik van de school helaas niet goed mogelijk bleek;
 • uit woningbehoefteonderzoek en na overleg met de Woningstichting blijkt dat er met name veel behoefte is aan kleine sociale huurwoningen (voor starters, 1- en 2persoons huishoudens);
 • de Aldi is van plan te verhuizen naar een andere locatie. Hierdoor zijn er straks geen problemen meer met laad-en losverkeer van de supermarkt;
 • doordat de Aldi van plan is te verhuizen (in plaats van uit te breiden), hoeft het trapveld dat achter de Aldi ligt, niet verplaatst te worden;

Het stedenbouwkundig bureau van destijds, SVP, is op basis van deze nieuwe uitgangspunten gevraagd een nieuwe opzet te tekenen.

Deze nieuwe opzet gaat uit van:

 • sloop van alle gebouwen;
 • nieuwbouw School De Akker;
 • 12 rijtjeswoningen van het type beneden/boven woningen, in totaal 24 sociale huurappartementen;
 • 4 tot 8 sociale koopwoningen;
 • 8 twee-onder-een-kap koopwoningen.

De gemeente vindt het daarbij fijn dat er in het plan ruimte is voor sociale woningen, omdat daar veel vraag naar is. De huurwoningen komen in eigendom van de Woningstichting Putten. De huurprijs bedraagt maximaal € 619,- per maand. Ook vindt de gemeente het fijn dat aan de kant van de Jacob Catssstraat nu wat minder woningen gepland staan. Dit sluit beter aan bij de groenstrook en de bestaande woningen aan de overzijde van de straat.

De basis van de stedenbouwkundige visie van 2018 is overeind gebleven, qua hoofdopzet (plek van de functies school en woningen). Ook zijn de genoemde toegestane hoogten uit het visiedocument leidend en blijft uitgangspunt dat de groenstrook aan de oostzijde behouden blijft (zonder auto-inritten) en dat het parkeren binnen het gebied zelf plaatsvindt.  

bilderdijkstraat putten